Rừng ThiềnĐạt Ma
T. Không Tên

Sinh Hoạt**

Liên Lạc

 

Vài Nét Về Rừng Thiền

     Sau hơn bảy tháng đi vân du hoằng hóa nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ, Thầy Sa Môn Không Tên đã thuyết giảng đạo lý và hướng dẫn tham cứu thiền cho nhiều nhóm người Việt Nam và ngọai quốc ở Hoa Kỳ.

     Vào cuối tháng năm, năm 2002, thầy đến tiểu bang Kentucky để mở khóa Tỉnh Tâm Về Nguồn. Nhiều thiền sinh từ các nơi về dự nhập khóa Tỉnh Tâm đều được nhiều tiến bộ và lợi ích.  Vào ngày cuối khóa, với ước nguyện thỉnh Thầy ở lại tìm một nơi làm chổ cho nhiều người tiếp tục học đạo. Thầy cùng nhiều người trong khóa đi xem khu rừng đồi núi ở Turners Station, Kentucky.  Đây là một nhân duyên bất ngờ mà trước đó không ai nghĩ đến, Rừng Thiền Đạt Ma khởi nguồn bước đầu từ đây!

     Sau đó, Thầy về lại Việt Nam mở khóa Tỉnh Tâm Về Nguồn II ở chùa Tịnh Quang, Bình Minh, Vĩnh Long.  Trở lại Hoa Kỳ vào cuối tháng bảy, Thầy mở thêm hai khóa Tỉnh Tâm Về Nguồn III và IV ở Philadelphia và Đạo Tràng Vô Ưu ở California.  Đến đầu tháng 9 năm 2002, Thầy vào Rừng Thiền cùng với chiếc lều và một ít thức ăn. Trong lúc bà con dựng lều, trời trút mưa tầm tả và kéo dài suốt cả hai ngày đêm; lều ngập nước và mọi người bị ướt ngoi ... Sáng sớm ngồi dưới mái lều mưa giữa rừng im núi vắng, Thầy mượn bút cảm tác:

Người đi mở lối tông phong
Nắng mưa vẫn chịu Chân Không Rỡ Ràng
Nắng mưa đêm tuyết phủ chàng
Rừng xanh thâm thẩm bóng vàng an vui
Chiếc lều bạn hỡi cùng tôi
Chúng sinh hết khổ ta thôi phong trần
Ơn sanh hụê mạng một lần
Vào ra sinh tử muôn phần sá chi
Một lần đến chỉ một lần đi
Rừng sâu thú dữ khác chi lòng mình
Núi rừng nở khắp Huỳnh Anh
Trời xanh xanh thẩm, núi xanh xanh rì!

     Phong cảnh Rừng Thiền Đạt Ma thiên nhiên thanh tĩnh, có hồ rộng nước trong, cây to bóng mát, gió núi trong lành, cùng chim thú dạn dỉnh hiền hòa.  Trời về đêm trăng trong mây bạc, với sao trời và đom đóm... Nơi đây ngày đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót, dế kêu, tiếng gió lùa, và suối chảy.  Rừng Thiền không ồn ào huyên náo, không nhà cao cửa rộng, không xây dựng kiên cố quy mô, hay tiện nghi dư dã.  Tổng diện tích Rừng Thiền gồm có năm ngọn đồi nằm trên 300 mẫu - Cao nhất là Đồi Phật dành cho mọi người đến tham quan thăm viếng, kế đến là hai ngọn đồi Khê Ma và Đạt Ma dành cho những người sống viễn ly độc hành độc bộ, đồi Duy Ma dành riêng cho những gia đình về Dưỡng Chân học đạo, và cuối cùng là đồi Không Tên không dành cho ai cả.

     Núi rừng, trời đất, phong cảnh, và đạo lý Rừng Thiền Đạt Ma không chỉ dành riêng cho hàng sa môn, mà còn bao hàm dung chứa và chan trãi cho tất cả mọi người; không phân biệt hệ phái, tôn giáo, chủng tộc màu da nào, mà Rừng Thiền Đạt Ma là nơi dành chung cho tất cả những ai muốn tìm cầu chân lý giác ngộ giải thoát.  Để đạt thành mục đích trên, chúng ta tạm mượn khung cảnh rừng núi thiêng linh, thanh tĩnh để tham cứu tâm phật ý tổ; khai thị trực chỉ liễu nhập tâm tánh. 

                                                       Trân Trọng,
                                                        Rừng Thiền Đạt Ma

 

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org