Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Tặng Trúc Lâm Đà Lạt

Đà Lạt, Đà Lạt ơi! Ta đến đây rồi
Không còn mơ mộng như thời tuổi xanh
Lam chiều mây trắng lượn quanh
Núi non trùng điệp trong thanh Rỡ Ràng
Mắt xanh ai hiểu được chàng
Sương pha lốm đốm thông càng vi vu
Đà Lạt ơi, xứ thiên thu
Hoa luôn đua nở cho dù tuyết băng
Đêm về ta sẽ là trăng
Ngày thời ta sẽ minh đăng nhựt hồng

                       1992 -Ngày Đặt Đá Xây Dựng Trúc Lâm
                                                   
Sa Môn Không Tên        

 

            

Copyright © 2003 rungthiendatma.org