Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Thơ Ca Ngợi Người Xuất Gia

Trên đời như núi cơm chùa
Gặp duyên trẩy hội nhà vua thọ dùng
Gẩm suy vàng ngọc như không
Ca sa áo Phật sắc hồng khó mang
Trẩm là chủ của giang san
Vì dân, vì nước lo toan đêm ngày
Thế mà người chẳng chịu hay
Đem phiền muộn đổi, khổ thay nổi đời!
Trăm năm thế sự đầy vơi
Sáu ngàn ba vạn nhựt thời phù du
Làm sao sánh được nhà Sư
Nửa ngày nhàn tịnh ẩn cư nhiệm mầu
Kiếp người hư ảo nông sâu
Luân hồi sinh tử qua cầu trần gian
Đến đi bèo hợp mây tan
Chưa sinh hiện hữu bàng hoàng chấp nê
Trưởng thành tự hỏi ai hề ?
Vô minh mờ mịt u mê bụi hồng
Như Như, Tịch Tịch, Sắc Không!
Đến lòng rộn rã, đi trong não nùng
Buồn vui ly hợp lao lung
Sao bằng nhứt nhựt thư trung thanh nhàn
Ai người liễu đạt Tăng nhân,
Tức thì tỉnh thức tinh cần thiện tâm
Xuất gia vượt thế gian phàm
Không sầu, không muộn thoát đàng bi thương
Miệng thường thấm vị thanh lương
Thân thường bá nạp bốn phương du hành
Năm châu bốn bể thượng nhân
Hạt bồ đề sớm nẩy mầm từ xưa
Chơn La Hán, đẹp nhân thừa
Tam y nhứt bát hương đưa ngút trời
Đông tây nhựt nguyệt sáng ngời,
Tâm cơ chớ dụng, làm người chớ thâm
Trăm năm nửa giấc mộng vàng
Đường đời muôn dặm mơ màng cuộc chơi
Nhớ xưa Thương, Vũ ... rã rời
Tần thâu sáu nước, Hán thời xây ngôi
Anh hùng nào mãi reo vui
Non nam núi bắc, nằm phơi bùn lầy!
Cát hồng khó đuổi trời mây
Hoàng bào khó đổi áo Thầy Cà Sa.
Đúng sai một niệm chánh tà
Ta xưa Hòa Thượng ngự nhà tây phương
Vì sao nay hiện đế vương
Nam chinh bắc chiến máu xương ... phong trần!
Ngai vàng điện ngọc giai nhân ...
Mười tám năm chẳng an thân chút nào!
Bây giờ trẩm quyết quay đầu
Quê xưa cõi Phật vui hầu Phật thôi
Dù cho ngàn vạn, muôn đời ...

                       Vua Thuận Trị

<<Trở Lại
Kế Tiếp>>

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org