Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Một Thoáng Bóng Hình Xưa

Ồ! Trên cao cao ngất tầng cao
Phi thân ai phóng xuống rào
Vườn hoa đầy muôn hoa thơm ngát
Dịu dàng ca hát mừng anh
Nở xòe tươi thắm bao quanh
Trời trong gió mát trăng thanh
Sao anh lẳng lặng bước nhanh
Vượt thành lên lưng Kiền Trắc
Phóng nhanh vượt nhanh phăng phắc
Qua sông A Nô Ma nháy mắt
Ôi đẹp cảnh đẹp làm sao!
Ngựa anh lướt bóng như tàu
Rạng đông phía trước nghinh chào
Sương giăng rừng thẳm pha màu
Trãi dài ngút tận ... ngựa anh vào trong sương
Rừng yên ngủ, chợt giựt mình
Tung mền sương kín, nghiêng mình đón anh
Chim muôn cầm thú chuyền cành
Vui mừng ca hót báo tin lành cho nhau
Rời yên ngựa bước xuống mau
Cân đai áo mão long bào
Tóc xanh gươm báu ... kê vào cắt ngang
Từ đây núi thẳm rừng hoang
Dấu chân anh trãi lang thang khắp tầm
Dẫu tan xương nát thịt bầm
Dưới cây thiền tọa bên dòng Ni Liên
Sao mai, Ồ! ... Cảnh hiện tiền!
Hoát nhiên liễu ngộ diệu thiền bất sanh!
Bây giờ anh chẳng là anh
Là Như Lai, Phật ... Chúng sanh nương nhờ

Sa Môn Không Tên
03/2001

 

<<Trở Lại
Kế Tiếp>>

                      

Copyright © 2003 rungthiendatma.org