Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Người Tầm Chân Lý

Sáu năm tìm đạo chốn rừng dà
Khổ hạnh ai bì Đức Thích Ca
Chim hót trên vai sương phủ áo
Hươu kề dưới gối, tuyết đơm hoa
Suy cơ tạo hóa hồn mê mẩn
Thấu lẽ huyền vi trí sáng lòa
Hởi thử ai tầm chân lý ấy

Bên bờ sông giác Thích Ca ta!

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org