Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Cảm Tác !

Người đi mở lối tông phong
Nắng mưa vẫn chịu Chân Không Rỡ Ràng
Nắng mưa đêm tuyết phủ chàng
Rừng xanh thâm thẩm bóng vàng an vui
Chiếc lều bạn hỡi cùng tôi
Chúng sinh hết khổ ta thôi phong trần
Ơn sanh hụê mạng một lần
Vào ra sinh tử muôn phần sá chi
Một lần đến chỉ một lần đi
Rừng sâu thú dữ khác chi lòng mình
Núi rừng nở khắp Huỳnh Anh
Trời xanh xanh thẩm, núi xanh xanh rì!

Sa Môn Không Tên
09/14/2002
<<Trở Lại Kế Tiếp>>