Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Kệ Khai Thị Võ Tắc Thiên

Đời là vậy, sao cứ làm như vậy!
Nếu muốn thi, thì cứ vậy làm đi
Khi thi xong ta đỗ đạt được gì
Bằng "Phiền Lụy", thế gian là như vậy
Ta đã thi, đã bao kiếp hận nuốt ngu si
Người có trí thu thập nhiều tội khổ
Kẻ không trí đời mang cho mớ khổ
Cứ như vậy, xoay tròn xoay tròn mãi
Ta hại ta và hại cả mọi loài
Thức tỉnh ra, mộng đổ vở tan rồi
Đời mộng mị làm cho đời khổ lụy
Đời là vậy, thế gian là như vậy!


                Sa Môn Không Tên

 

<<Trở Lại

 

 

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org