Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Sơn Cư Bách Vịnh

Ở núi an nhiên cảnh đẹp xinh
Ngao ngán diêm phù cõi bất bình
Phải trái ôi thôi đầy lợi hại
Tốt hơn ngậm miệng hết bình sinh
            Ngài Tông Bổn
 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org