Rừng ThiềnĐạt Ma
T. Không Tên

Sinh Hoạt**

Liên Lạc

 

Thông Báo VViệc Làm Bằng Khoán ất

Xin thông báo đến những đạo hu có phn đất xây nhà Rừng Thiền.

Rừng Thiền sẽ hướng dẫn cho những v có phn đất Rừng Thiền để làm bằng khoán riêng. Quý v nếu muốn làm bằng khoán xin gi tên hđa ch v email noname@zenforest.org.

Sau khi làm LAND SURVEY, văn phòng luật sư sẽ liên lc trc tiếp quý v qua thư (mail) để ký tên làm DEED.

                                                       Trân Trọng,
                                                        Rừng Thiền Đạt Ma

 

 


Copyright © 2003 rungthiendatma.org

.