Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

.

Người Tầm Chân Lý 9

Thầy Thích Không Tên Hướng Dẫn

Thời Gian:   06/24/2007 - 06/30/2007

Thứ bảy - 06/23/2007 dựng lều chuẩn bị chổ nghỉ
Sáng chủ nhật - 06/24/2007 bắt đầu vào khóa
Chiều thứ bảy - 06/30/2007 hoàn mãn

Ðịa Ðiểm:   Rừng Thiền Ðạt Ma

  1711 Gilgal Road, Turners Station, KY 40075

Ghi Danh Và Liên Lạc:

Website:   www.rungthiendatma.org
Email: samon@rungthiendatma.org
Phone:   503-791-0256
Phone:   502-750-4188

Nội Dung:

Chủ Yếu Chính Của Chúng Ta Là * Tìm Cầu Chân Lý *

Ghi Chú - Khi đến Rừng Thiền quý vị chỉ cần mang theo lều, sleeping bag, đồ dùng cá nhân như giày đi bộ, nón, và đồ ngồi..., càng đơn giản càng tốt.   Việc ăn, nghỉ đơn giản đạm bạc do Rừng Thiền cung cấp.   Quý vị đi đến tìm chân lý không phải đóng góp gì cả.   Người lớn tuổi và bệnh yếu sẽ nghỉ trong nhà, không cần mang lều.  

                Trân Trọng,
                                                Rừng Thiền Đạt Ma


Copyright © 2003 rungthiendatma.org

.