Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

.

Người Tìm Chân Lý - Khóa 12

Do Thích Không Tên Hướng Dẫn

Chủ Yếu Chính Của Chúng Ta Là " Trực Chỉ Tâm Tánh; Kiến Tánh Bất Sanh, Giác Ngộ Giải Thoát"

Thời Gian: 06/20/2010 - 06/26/2010

Ðịa Ðiểm: Rừng Thiền Ðạt Ma

1711 Gilgal Road, Turners Station, KY 40075

Đường Đến Rừng Thiền Xin Bấm Vào "Liên Lạc"

Email: samon@rungthiendatma.org

**Ghi Chú***

Người đến tìm đạo không phải đóng góp gì hết. Khi đến Rừng Thiền quý vị chỉ cần mang theo lều, sleeping bag, đồ dùng cá nhân, càng đơn giản càng tốt. Việc ăn, nghỉ sẽ đơn giản đạm bạc; Rừng Thiền cung cấp gạo và tương chao. Qúy vị có thể tự nấu riêng, hoặc chia nhóm nấu ăn.

Cạnh Rừng Thiền có Làng Dưỡng Chân, khi đến quý vị có thể xin nghĩ ở các nhà trong làng, hoặc dựng lều để nghĩ.

Trân Trọng,

  Thích Không Tên

       

.

.

.


Copyright © 2003 rungthiendatma.org

.