Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Người Tìm Chân Lý - Khóa 11
Thích Không Tên Hướng Dẫn

-------------------- o ---------------------

    Thời Gian
06/21/2009– 06/27/2009
Vào Khóa - Thứ bảy 06/21/2009, Dựng lều chuẩn bị chổ nghĩ
Mãn Khóa - Thứ bảy 06/27/2009
    Ðịa Ðiểm
Rừng Thiền Ðạt Ma
1711 Gilgal Road, Turners Station, KY 40075
 Ghi Danh
Email: samon@rungthiendatma.org
Người Nước Ngoài Dự Khóa Xin Bấm Vào " Ghi Danh Khóa III "
.
Nội Dung
 - Học sống theo gương Sĩ Đạt Ta
- Chỉ Thẳng Bát Nhã

**Ghi Chú***

Khi đến Rừng Thiền quý vị chỉ cần mang theo lều, sleeping bag, đồ dùng cá nhân như giày đi bộ, nón, và đồ ngồi..., càng đơn giản càng tốt. Việc ăn, nghỉ sẽ đơn giản đạm bạc; quý vị đi đến tìm chân lý không phải đóng góp gì hết. Người lớn tuổi và bệnh yếu sẽ nghĩ trong nhà, không cần mang lều.

Trân Trọng,

   Rừng Thiền Đạt Ma

 

.

.

.

Copyright © 2003 rungthiendatma.org