Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Người Tìm Chân Lý 10
Thích Không Tên Hướng Dẫn

-------------------- o ---------------------

    Thời Gian
08/09/2008 – 08/16/2008
    Ðịa Ðiểm
Rừng Thiền Ðạt Ma
1711 Gilgal Road, Turners Station, KY 40075
    Chương Trình Khóa
Chi Tiết Chương Trình (xin xem phần nội dung bên dưới)
 Ghi Danh
 Website: www.rungthiendatma.org
Email: samon@rungthiendatma.org

Phone: 502-706-1227
     Ghi danh dự khóa, xin bấm vào "Đơn Ghi Danh Khóa Người Tìm Chân Lý 2"
Nội Dung

Vào Khóa - Thứ bảy, 08/09/2008: Dựng lều chuẩn bị chổ nghĩ

1. Chúa Nhật - 08/10/2008:

 • Sáng: Chỉ dẫn, học hỏi, tham cứu về tinh thần và ý chí trên bước đường tìm chân lý của Đức Phật Thích Ca.
 • Chiều: Chỉ dẫn, học hỏi, tham cứu, việc phát minh chân lý và lòng từ bi, khai thị chỉ dẫn chân lý giác ngộ giải thoát của Đức Phật Thích Ca cho chúng sanh.
 • Tối: Tọa thiền tham cứu

2. Thứ Hai - 08/11/2008:  

 • Sáng: Chỉ dẫn, học hỏi, và tham cứu việc đạt ngộ chân lý của Bồ Đề Đạt Ma
 • Chiều: Học tập về tinh thần tự giác, tự do giải thoát của Bồ Đề Đạt Ma. Học hỏi tinh thần từ bi, nhiệt quyết, phá mê khai ngộ, cho chúng sinh ra khỏi đau khổ, mê lầm, cột trói của tôn giáo và thế gian.
 • Tối: Tọa thiền tham cứu   

3. Thứ Ba - 08/12/2008:

 • Sáng: Trồng cây, tưới nước. cho đời thêm tươi
 • Chiều: Tham cứu học hỏi đời sống, mục đích và phương tiện tìm chân lý giải thoát của Rừng Thiền.
 • Tối: Tọa thiền tham cứu

4.  Thứ Tư - 08/13/2008:

 • Sáng: Tham cứu, học hỏi, trao đổi về Lục Tổ Huệ Năng
 • Chiều: Học Ngài Huệ Năng
 • Tối: Tọa thiền tham cứu

5.  Thứ Năm - 08/14/2008:

 • Sáng: Học hỏi tham cứu việc ngộ đạt chân lý, lòng từ bi, và trí tuệ siêu vượt của Đạo Nhân Mã Tổ
 • Chiều: Học cuộc sống đạo đức gii thoat của Đạo Nhân Thạch Đầu
 • Tối: Tọa thiền tham cứu

6.  Thứ Sáu - 08/15/2008:

 • Sáng & Trưa: Học hỏi, trao đổi việc ngộ đạt chân lý, và lòng từ bi nhiệt quyết phá mê khai ngộ của Đức Sơn và Thiền Sư Lâm Tế.
 • Chiều: Thảo luận, chia xẽ về đời sống và phương pháp giảng dạy của Krishnamurti

7.  Thứ Bảy - 08/16/2008:

 • Sáng: Học hỏi, tham cứu về trí tuệ và đời sống tự tại giải thoát của Đạo nhân Triệu Châu
 • Trưa: Cảm nhận của mỗi người đi tìm chân lý.  
 • Chiều: Chung kết khóa Người Tìm Chân Lý.
***Ghi Chú***

Khi đến Rừng Thiền quý vị chỉ cần mang theo lều, sleeping bag, đồ dùng cá nhân như giày đi bộ, nón, và đồ ngồi..., càng đơn giản càng tốt. Việc ăn, nghỉ sẽ đơn giản đạm bạc; quý vị đi đến tìm chân lý không phải đóng góp gì hết. Người lớn tuổi và bệnh yếu sẽ nghĩ trong nhà, không cần mang lều.

Trân Trọng,

   Rừng Thiền Đạt Ma

 

 

 

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org