Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Thiền Sinh Rừng

Những thiền sinh lòng không dối, ác...
Chỉ sống theo cái biết bản năng
Muốn thành Phật Tổ khó khăn
Sanh vào thiền thú dễ hơn rất nhiều
Nếu có thêm dối, ác, tham, gian
Thì là cõi ác ... thẳng sang nhiều đời

(Bấm lên mặt ảnh để xem hình lớn hơn)

<<Trở Lại Trang Sinh Hoạt

 

 

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org