Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Rừng Thiền Đã Sáng!

(Bấm lên mặt ảnh để xem hình lớn hơn)

Rừng Thiền vừa làm xong điện vào cuối tháng 12 năm 2004.  Dù trời tuyết lạnh, nhóm thợ điện hãng Shelby Energy vẫn làm tích cực đến tối hết thấy đường mới nghỉ việc.   Những anh hùng thợ điện này vẫn miệt mài, dù trời tuyết lạnh vẫn leo cao mút đầu cột điện mà không sợ nguy hiểm!

Đến hôm nay thì Rừng Thiền đã đầy đủ ánh sáng, điện được dẫn dài qua đến làng Dưỡng Chân ở đồi Duy Ma.  Cám ơn quý vị Phật tử, những anh hùng thợ điện, và hãng điện Shelby Energy.

                                                  Trân Trọng,
                                                   Rừng Thiền Đạt Ma

 

<<Trở Lại Trang Sinh Hoạt

 

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org