Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Tỉnh Tâm Về Nguồn 5
Thiên Lý Bửu Tòa - San Martin, California
5/24/2003 - 5/31/2003

(Bấm lên mặt ảnh để xem hình lớn hơn)

 

<<Trở Lại Trang Tỉnh Tâm Về Nguồn

 

 

 

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org