Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Tỉnh Tâm Về Nguồn 4
Đạo Tràng Vô Ưu - San Martin, California
08/31/2002 - 09/06/2002

(Bấm lên mặt ảnh để xem hình lớn hơn)

<<Trở Lại Trang Tỉnh Tâm Về Nguồn

 

 

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org