Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Tỉnh Tâm Về Nguồn 2
Chùa Tịnh Qyang, Bình Minh, Vĩnh Long, Việt Nam
07/05/2002 - 07/10/2002

(Bấm lên mặt ảnh để xem hình lớn hơn)

<<Trở Lại Trang Tỉnh Tâm Về Nguồn

 

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org