Rừng ThiềnĐạt Ma
Thích Không Tên

Sinh Hoạt

Liên Lạc

 

Tỉnh Tâm Về Nguồn 1
Khu vườn Minh Hòa & Thanh Huệ - Louisville, Kentucky
05/18/2002 - 05/24/2002

(Bấm lên mặt ảnh để xem hình lớn hơn)

 

<<Trở Lại Trang Tỉnh Tâm Về Nguồn

 

 

 

 

Copyright © 2003 rungthiendatma.org